ناراحتی شدید مسی از فرصت سوزی دمبله در بازی با کادیز

تعداد بازدید
789
دوشنبه 04 اسفند 1399
بارسا نیوز

بارسا نیوز

27 کاربر

فرصت سوزی های دمبله حتی مسی آرام را هم عصبانی کرده

بارسا_کادیز دمبله عثمان_دمبله لئو_مسی مسی

دیگر ویدیو و موزیک های : بارسا نیوز