دعوتگر حرفه‌ای بخش سوم

تعداد بازدید
01
دوشنبه 04 اسفند 1399
🚀توانگر شو🚀

🚀توانگر شو🚀

21 کاربر

🎧بخش سوم 🔴 📖#دربــاره‌ی_کتـاب 🔸 تیم سلز در کتـاب دعوتگـر حرفـه‌ای، علم و درک شما را از مسئله دعوت به سطح بالاتری برده و به شما آموزش می‌دهد که دعوت از همکاران احتمالی را به شیوه‌ای حرفه‌ای انجام دهید. ‌‌‌‌‌↫ به‌ گونه‌ای که نه تنها به انجام بازاریابی شبکه‌ای ببالید بلکه همکار احتمالی شما نیز تجربه‌ای پسندیده داشته باشد، حتی اگر تصمیم او عدم ملحق شدن به تجارت شما باشد. ‌‌‌‌‌❑ تیـم سلـز در کتـاب دعوتگـر حرفـه‌ای‌ ‌(professional inviter)،‌ ‌موفق شده است آموزشی را مدل‌سازی کند که شما را در تعلیم گروه‌تان کمک خواهد داد؛ ولی نخستین موردی که باید به آن پرداخت، شیوه صحیح دعوت کردن است. ‌‌‌‌‌↫ هنگامی که فردی با فراگیری مهارتی بزرگ می‌شود امکان دارد که چگونگی یادگیری آن مهارت را فراموش کرده باشد و دیگران چنین خیال کنند که او ذاتا فروشنده، سخنران یا راهبر مادرزاد است. ☑️ اگر از چنین اشخاصی سوال بپرسید چه طور به این مهارت‌ها دست پیدا کردید، جواب می‌دهند از نخست بلد بوده‌اند یا همین جوری بلدند. ‌‌‌‌‌↫ یادگیری مهارت به دیگران دشوار است به خصوص اگر خودتان ندانید چه طور آن‌ را فرا گرفته‌اید. 💽 #دعوتگر_حرفه‌ای 📝 تیـم سِلـز 👨‍💼#Tim_Sales

Tim_Sales درباره دعوتگر_حرفه سیاوش_فرتوت سیاوش_فرتوت سیاوش_فرتوت سیاوش_فرتوت نتورک_مارکتینگ نتورک_مارکتینگ نتورک_مارکتینگ نتورک_مارکتینگ کانال_کتاب_صوتی کتاب_صوتی_دعوتگر_حرفه_ای کتاب_صوتی_رایگان

دیگر ویدیو و موزیک های : 🚀توانگر شو🚀

چهار میثاق بخش 14
00:08:20

چهار میثاق بخش 14

سه شنبه 19 اسفند 1399

چهار میثاق بخش 13
00:04:02

چهار میثاق بخش 13

سه شنبه 19 اسفند 1399

چهار میثاق بخش 12
00:05:50

چهار میثاق بخش 12

سه شنبه 19 اسفند 1399

چهار میثاق بخش 11
00:07:54

چهار میثاق بخش 11

سه شنبه 19 اسفند 1399

چهار میثاق بخش 10
00:07:13

چهار میثاق بخش 10

دوشنبه 18 اسفند 1399