آبشار دیدنی بیشه لرستان

تعداد بازدید
09
دوشنبه 04 اسفند 1399
مدرسه مکالمه

مدرسه مکالمه

21 کاربر

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 💢💢💢💢💢💢💢💢💢 آبشار بیشه _ لرستان لرستان، سرزمین آبشارهای ایران Bisheh Waterfall is a waterfall in the village of Bisheh, Papi District in Khorramabad County, Lorestan province, Iran. The waterfall is located 65 km from Khorramabad and near Bisheh railway station.‌‌ آبشار بیشه یک آبشار در روستای بیشه ، منطقه پاپی در شهرستان خرم آباد ، استان لرستان ، ایران است. این آبشار در 65 کیلومتری خرم آباد و نزدیک ایستگاه راه آهن بیشه واقع شده است.‌‌ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

دیگر ویدیو و موزیک های : مدرسه مکالمه