جنگ مشروع با انسان زدایی

تعداد بازدید
00
دوشنبه 21 خرداد 1403
اخبار سراسری

اخبار سراسری

03 کاربر

جنگ مشروع با انسان زدایی دیگری سازی یا تکنیک انسان زدایی یکی از روش‌های قدیمی برای مشروع نشان دادن جنگ و نسل‌کشی به شمار می‌رود تکنیکی که در ماه‌های اخیر و در جریان حمله اسرائیل به غزه نیز بارها در رسانه‌ها و یا اظهارات صهیونیست‌ها دیده شده مثلاً در این رسانه‌ها هنگام صحبت از حماس به سراغ کلماتی مانند تله و شکار می‌روند که به طور معمول برای حیوانات استفاده می‌شود در روزهای اخیر، یکی از بلاگرهای فلسطینی عزم خود را برای مقابله با جریان انسان زدایی جزم کرده و با راه اندازی پویشی، از اهالی غزه خواسته تا آخرین عکسی که پیش از جنگ 7اکتبر گرفتند را به اشتراک بگذارند دیگری سازی یا تکنیک انسان زدایی یکی از روش‌های قدیمی برای مشروع نشان دادن جنگ و نسل کشی به شمار می‌رود تکنیکی که در ماه‌های اخیر و در جریان حمله اسرائیل به غزه نیز بارها در رسانه‌ها و یا اظهارات صهیونیست‌ها دیده شده

اسرائیلاسرائیلانسان_زداییجنگجنگجنگ_مشروعفلسطین

دیگر ویدیو و موزیک های : اخبار سراسری