برخورد هواپیمای دریایی با قایق تفریحی در کانادا

تعداد بازدید
00
دوشنبه 21 خرداد 1403
اخبار سراسری

اخبار سراسری

03 کاربر

برخورد هواپیمای دریایی با قایق تفریحی در کانادا یک هواپیمای دریایی در کانادا با یک قایق تفریحی برخورد کرد و دو نفر از سرنشینان قایق را، راهی بیمارستان کرد به سرنشینان هواپیما آسیبی وارد نشد

حادثهحادثهقایق_تفریحیهواپیماکانادا

دیگر ویدیو و موزیک های : اخبار سراسری