ماجرای خیابان مطهری؛ از کشف حجاب تا پاشیدن نسکافه داغ

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403
اخبار سراسری

اخبار سراسری

02 کاربر

ماجرای خیابان مطهری؛ از کشف حجاب تا پاشیدن نسکافۀ داغ مرکز اطلاع‌رسانی فاتب 24 اردیبهشت، واحدِ ویژه‌ اجرای طرحِ نور در خیابان شهید مطهری توسط احدی از پرسنل آموزش‌دیدۀ نسوان به یک خانمِ جوان در حال تردد به‌واسطۀ کشف حجاب و نقضِ علنیِ قانون تذکر داده که نام‌برده ضمن هنجارشکنی، اقدام به پاشیدن محتویاتِ داغِ داخل لیوان نسکافه به‌سمت ماموران نموده و به‌صورتی هدفمند قصدِ فرار داشته که در همین حین پرسنلِ نسوان اقدام به پوشاندنش نموده و به خودرو منتقل می‌شود همچنین در تصاویر بررسی شدۀ دوربینِ داخلِ خودرو نام‌برده به موضوع پاشیدن محتویات داغ به‌سمت ماموران اعتراف که ویدئو هم‌زمان منتشر خواهد شد گفتنی است فردِ موصوف بدون هیچ‌گونه مشکلی به مقرِ انتظامی منتقل و روند اقداماتِ قانونی برای او انجام گردیده Farsna

حجابحجابخیابان_مطهرینسکافههنجارشکنیکشف_حجاب

دیگر ویدیو و موزیک های : اخبار سراسری