آموزش حرکت بدنسازی پشت بازو سیمکش تک خم کیک بک

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403
اینجا همه چیز درهمه

اینجا همه چیز درهمه

01 کاربر

پشت بازو سیمکش تک خم کیک بک حرکتی مناسب برای افزایش متابولیسم و تقویت عضلات می باشد حرکتی عالی برای پیشگیری و بهبود ناهنجاری های قامتی و افزایش هماهنگی عصب و عضله می باشد در این حرکت عضله دلتوئید قدامی ، فوق خاری ، تحت خاری ، عضله غرابی بازویی ، ساعد و ستون فقرات درگیر می باشد عضلات هدف پشت بازو و سه سر بازویی نحوه اجرای حرکت پشت بازو سیمکش تک خم کیک بک 1- رو به روی دستگاه سیمکش می ایستیم 2- پاها اندازه سر شانه باز می شوند 3- با یک دست میله را گرفته کف دست رو به بدن قرار دارد 4- یک قدم به عقب بر میداریم به حالت استارت دو 5- زانو ها را کمی خم کرده و تنه و کمر را به پایین خم می کنیم بالا تنه موازی با زمین می باشد 6- آرنج و بازو کنار بدن قرار دارد موازی با زمین زاویه 90 درجه دارد 7- با عمل بازدم دست را به عقب برده تا کاملا صاف و موازی با زمین شود 8- بعد از مکث کوتاه به نقطه شروع بر میگردیم

دیگر ویدیو و موزیک های : اینجا همه چیز درهمه