آموزش حرکت بدنسازی پشت بازو سیمکش ایستاده تک دست برعکس

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403
اینجا همه چیز درهمه

اینجا همه چیز درهمه

01 کاربر

پشت بازو سیمکش ایستاده تک دست برعکس حرکتی مناسب برای تقویت عضلات و افزایش متابولیسم می باشد حرکتی عالی برای پیشگیری و بهبود ناهنجاری های قامتی و افزایش هماهنگی عصب و عضله می باشد در این حرکت عضلات دلتوئید قدامی ، فوق خاری ، تحت خاری ، عضله غرابی بازویی درگیر می باشد عضلات هدف بخش داخلی عضله پشت بازو نحوه اجرای حرکت پشت بازو سیمکش ایستاده تک دست برعکس 1- رو به روی دستگاه سیم کش می ایستیم 2- پاها اندازه سر شانه باز می شوند 3- کاملا صاف می ایستیم 4- با دست راست میله را گرفته و کف دست ها رو به بالا می باشد 5- بازو نزدیک بدن قرار دارد و مفصل آرنج در نقطه شروع 90 درجه می باشد 6- با عمل بازدم میله را تا نزدیک شدن به کنار ران پایین آورده در این مرحله دست ها کاملا کشیده و صاف هستند 7- بعد از مکث کوتاه به نقطه شروع بر میگردی

دیگر ویدیو و موزیک های : اینجا همه چیز درهمه