الگو شلوار راسته قسمت دوم

تعداد بازدید
00
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403
خیاطی باشی

خیاطی باشی

04 کاربر

خیاطی به روش ساده

دیگر ویدیو و موزیک های : خیاطی باشی

شلوار راسته قسمت سوم
00:03:17

شلوار راسته قسمت سوم

چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403

خودت پیراهن ساحلی بدوز
00:00:41

خودت پیراهن ساحلی بدوز

چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403

آستین دیگه ساده ندوز
00:00:49

آستین دیگه ساده ندوز

چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403

الگو شلوار راسته قسمت دوم
00:03:17

الگو شلوار راسته قسمت دوم

چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403

تکنیک خیاطی
00:00:32

تکنیک خیاطی

چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403