نشتیابی تبریز09148882071 نشت یابی تبریز09379241123 تشخیص نشتی لوله کشی لوله بازک

تعداد بازدید
00
چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403
کاربر 4971

کاربر 4971

01 کاربر

نشت یابی تبریز09148882071 نشتیابی تبریز09379241123 تشخیص رطوبت ترکیدگی لوله آب لوله کشی جزیی و کلی لوله بازکنی اتصال پلیکا فاضلاب کاشیکاری ایزوگام مرمت تعمیرات فرنگی فلاش تانک رادیاتور آب پمپ آب

اتصالپلیکاترکیدگی_لوله_آبتشخیصرطوبتفاضلابلولهنشتنشتیابینشتیابی

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر 4971