دانلود موزیک جدید همه رفتن تا زمستان شد میلاد جهانبخش

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 16 فروردین 1403
کاربر 6604

کاربر 6604

09 کاربر

دانلود موزیک جدید همه رفتن تا زمستان شد میلاد جهانبخشهمه رفتند تا زمستان شد خنده ها مردند گریه ارزان شد کو جوانی آرزو ها کو رفته ایم از یاد یادی از ما کو شاید این بغض آخرم باشد آخرین غمم باشد عاشقانه ای آرام بین درد و غم باشد هر آشنایی غریبه است هر نگاهی فریب است با صدای هر باران حال قلبم عجیب است غم تقدیر هم قطار درد ما شده دریا شبیه بغض ما شده از ما چه مانده غیر از آرزو با قلب خسته ای خدا بگو دنیای ما کو دل تنهای ما کو رویای ما کو دنیای ما کو فردای ما کو ای ساحل غم دریای ما کو ای قاضی عشق در بازی عشق پس جای ما کو همه رفتند تا زمستان شد خنده ها مردند گریه ارزان شد کو جوانی آرزو ها کو رفته ایم از یاد یادی از ما کو شاید این بغض آخرم باشد آخرین غمم باشد عاشقانه ای آرام بین درد و غم باشد هر آشنایی غریبه است هر نگاهی فریب است با صدای هر باران حال قلبم عجیب موزیک آهنگ موزیک قدیمی میلادجهانبخش رضابهرام

آهنگآهنگآهنگآهنگآهنگآهنگرضابهرامرضابهرامموزیکموزیکموزیکموزیکموزیکموزیک_قدیمیمیلادجهانبخش

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر 6604

آهنگ اتفاق میلاد جهانبخش
00:01:34

آهنگ اتفاق میلاد جهانبخش

پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402

آهنگ اتفاق
00:03:38

آهنگ اتفاق

پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402

آهنگ اتفاق میلاد جهانبخش
00:03:38

آهنگ اتفاق میلاد جهانبخش

پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402

آهنگ اتفاق میلاد جهانبخش
00:03:38

آهنگ اتفاق میلاد جهانبخش

پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402