هواشناسی کشور

تعداد بازدید
00
چهارشنبه 15 فروردین 1403
کاربر 5114

کاربر 5114

38 کاربر

هوا در روز طبیعت ناپایدار خواهد بود اصغری، کارشناس هواشناسی امروز بهترین زمان برای بازگشت از سفر است در ساعات بعدازظهر در گیلان و اردبیل باید منتظر وقوع بارندگی باشیم فردا بارش ها در سرتاسر دامنه زاگرس، دامنه های البرز و سواحل دریای خزر آغاز خواهد شد در روز طبیعت بر شدت ناپایداری ها افزوده خواهد شد

بارش__باران__برف__ترافیکباریدن__باران__برفروز__طبیعتهوا__شناسی__روز__آیندهورزش_باد

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر 5114

طبیعت گردی13 بدر..
00:01:13

طبیعت گردی13 بدر..

چهارشنبه 15 فروردین 1403

13 بدر روز طبیعت مبارک...
00:01:14

13 بدر روز طبیعت مبارک...

چهارشنبه 15 فروردین 1403

روز طبیعت مبارک..
00:01:06

روز طبیعت مبارک..

چهارشنبه 15 فروردین 1403

روز 13 بدر مبارک...
00:01:43

روز 13 بدر مبارک...

چهارشنبه 15 فروردین 1403