خودت واسه هیچ چیز ناراحت نکن

تعداد بازدید
00
چهارشنبه 15 فروردین 1403
کاربر 5114

کاربر 5114

38 کاربر

در دنیایی که هیچ چیزش واقعی نیست غصه خوردن برای هیچ بی عقلی محضه ✾ خودت واسه هیچ کسی ناراحت نکن دنیا ارزش ناراحتی نداره دنیا که هیچ چیز شبیه خودش نیست

حرف__حقدنیا__ارزش__ناراحتی__نداردنیا__واقعینباید__ناراحت__بشیکلیب__شاد

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر 5114

طبیعت گردی13 بدر..
00:01:13

طبیعت گردی13 بدر..

چهارشنبه 15 فروردین 1403

13 بدر روز طبیعت مبارک...
00:01:14

13 بدر روز طبیعت مبارک...

چهارشنبه 15 فروردین 1403

روز طبیعت مبارک..
00:01:06

روز طبیعت مبارک..

چهارشنبه 15 فروردین 1403

روز 13 بدر مبارک...
00:01:43

روز 13 بدر مبارک...

چهارشنبه 15 فروردین 1403