منابع انسانی خیلی مهمه

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 03 اسفند 1402
مشاوره کسب و کار و فروش

مشاوره کسب و کار و فروش

04 کاربر

هنگام استخدام دقت کنید مدیریت و رهبری را یاد بگیرید

دیگر ویدیو و موزیک های : مشاوره کسب و کار و فروش

منابع انسانی خیلی مهمه
00:00:46

منابع انسانی خیلی مهمه

پنج شنبه 03 اسفند 1402

زعفران احسان
00:00:59

زعفران احسان

چهارشنبه 25 بهمن 1402

تور دریاچه وان
00:01:42

تور دریاچه وان

پنج شنبه 14 دی 1402