لباس نظامی روسیه

تعداد بازدید
00
سه شنبه 24 بهمن 1402
تشکل بین المللی اسوه مهربانی

تشکل بین المللی اسوه مهربانی

10 کاربر

لباسی که توسط ارتش روسیه ساخته شده که ضد مین، ضد آتش و ضد انفجار است البته انفجارها بدون ترکش بوده و در صورتی که ترکش مناسبی وجود داشته باشد، احتمالا آسیب می‌دید ⃣ لباس روسیه osveh mehrabani

روسیهروسیهلباسلباس

دیگر ویدیو و موزیک های : تشکل بین المللی اسوه مهربانی

زمستان روسیه
00:00:06

زمستان روسیه

دوشنبه 23 بهمن 1402

مترو مسکو
00:01:03

مترو مسکو

دوشنبه 23 بهمن 1402

دزدی دز روسیه
00:00:46

دزدی دز روسیه

دوشنبه 23 بهمن 1402

جزیره ساخالین روسیه
00:01:00

جزیره ساخالین روسیه

یک شنبه 22 بهمن 1402