یخبندان در روسیه

تعداد بازدید
00
سه شنبه 24 بهمن 1402
تشکل بین المللی اسوه مهربانی

تشکل بین المللی اسوه مهربانی

10 کاربر

روز کاری در ورونژ با یخ زدن آب باران آغاز شد خیابان ها به پیست اسکیت یخی تبدیل و خدمات اتوبوس رانی نیز لغو شد ساکنان در شهر با مشکل تردد مواجه شدند ⃣ یخبندان روسیه osveh mehrabani

روسیهروسیهیخبندان

دیگر ویدیو و موزیک های : تشکل بین المللی اسوه مهربانی

زمستان روسیه
00:00:06

زمستان روسیه

دوشنبه 23 بهمن 1402

مترو مسکو
00:01:03

مترو مسکو

دوشنبه 23 بهمن 1402

دزدی دز روسیه
00:00:46

دزدی دز روسیه

دوشنبه 23 بهمن 1402

جزیره ساخالین روسیه
00:01:00

جزیره ساخالین روسیه

یک شنبه 22 بهمن 1402