خانه های روسیه

تعداد بازدید
00
شنبه 07 بهمن 1402
تشکل بین المللی اسوه مهربانی

تشکل بین المللی اسوه مهربانی

10 کاربر

خانه های روسیه با داچاهای روسیه آشنا شوید خانه‌هایی مولد که 53 درصد محصولات کشاورزی روسیه و نیمی از شیر، گوشت و پشم روسیه رو تامین می‌کنن حالا ما با حبس مردم توی آپارتمان‌های خوابگاهی، برای کشور هزاران مشکل از جمله مشکل تامین گوشت و محصولات کشاورزی ایجاد کرده‌ایم osveh mehrabani

آپارتمانروسیهروسیهکشاورزی

دیگر ویدیو و موزیک های : تشکل بین المللی اسوه مهربانی

هدیه به سبک روسی
00:00:12

هدیه به سبک روسی

چهارشنبه 23 اسفند 1402

سرما در قزاقستان
00:00:11

سرما در قزاقستان

شنبه 12 اسفند 1402

شفق قطبی روسیه
00:00:23

شفق قطبی روسیه

پنج شنبه 10 اسفند 1402

پلیس روسیه
00:00:26

پلیس روسیه

پنج شنبه 10 اسفند 1402