شکر گذاری

تعداد بازدید
01
یک شنبه 01 بهمن 1402
حس وحال ،خوب

حس وحال ،خوب

19 کاربر

کلیپ همیشه شکرگزار خدا باش تا نعمت های بیشتری وارد زندگیت بشه دکتر الهی قمشه ای •┈••✾✾••┈• ما به خداوند اعتماد کامل داریم

الهی_قمشه_ایالهی_قمشه_ایالهی_قمشه_ایکلیپکلیپکلیپکلیپکلیپ

دیگر ویدیو و موزیک های : حس وحال ،خوب

شادی ونشاط
00:02:10

شادی ونشاط

چهارشنبه 23 اسفند 1402

عاشق خودت باش
00:01:01

عاشق خودت باش

چهارشنبه 23 اسفند 1402

فرصتهای زندگی
00:11:06

فرصتهای زندگی

سه شنبه 22 اسفند 1402

00:01:18

"بودن"

سه شنبه 22 اسفند 1402