لبه آستین کتی روحرفه ای بدوز

تعداد بازدید
00
شنبه 23 دی 1402
خیاط باش

خیاط باش

72 کاربر

لبه آستین کتی روحرفه ای بدوز دوخت لبه آستین آستین کتی

آستین_کتیدوختدوختلبه_آستین

دیگر ویدیو و موزیک های : خیاط باش

چهل تیکه دوزی کوسن
00:00:38

چهل تیکه دوزی کوسن

چهارشنبه 23 اسفند 1402

آموزش دوخت کیف زیبا
00:00:34

آموزش دوخت کیف زیبا

چهارشنبه 23 اسفند 1402

اموزش دوخت یک کیف زیبا
00:00:58

اموزش دوخت یک کیف زیبا

چهارشنبه 02 اسفند 1402