متوقف کردن روند پیری

تعداد بازدید
03
دوشنبه 13 آذر 1402
بدانید، اطلاعات عمومی

بدانید، اطلاعات عمومی

01 کاربر

تجویز اکسیر جوانی دکتر ابراهیم صفوی پزشک عمومی فوق حرفه ای در طب پیری می گوید ؛ متوقف کردن روند پیری با راهکار سه روز غذا نخوردن میسر است

پزشکیپزشکیدکتر_ابراهیم_صفویسه_روز_غذا_نخورطب_پیریمتوقف_کردن_روند_پیری

دیگر ویدیو و موزیک های : بدانید، اطلاعات عمومی