گاهنامه مرآت قسمت بیست و هشتم

تعداد بازدید
00
چهارشنبه 29 شهریور 1402
کاربر 9968

کاربر 9968

01 کاربر

در بیست و هشتمین قسمت از گاهنامه مرآت بررسی می کنیم مقایسه گذرا بین برخورد نیروهای امنیتی در ایران با کشورهای غربی کسانیکه در فضای مجازی اقدام به انتشار مطالب می کنند، چه اهدافی دارند؟ آموزش ساخت سلاح گرم و سرد، یعنی عمل تروریستی امید دانا چگونه فریب خورد؟ کانال ما در روبیکا راه اندازی شد www rubika ir merat1402

اغتشاشاتتوییترفضای_مجازیفضای_مجازیفضای_مجازیفضای_مجازیفضای_مجازینیروهای_امنیتی

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر 9968