فروشنده موفق طبق نیاز مشتری به او محصول معرفی می کند 09125281952

تعداد بازدید
02
سه شنبه 30 دی 1399
آسایش تیم

آسایش تیم

27 کاربر

فروشنده موفق باید مانند یک پزشک عمل نماید. یک پزشک ابتدا باید مشکل بیمارش را تشخیص داده و با تکیه بر علم و تخصصش برای این بیمار داروئی متناسب با مشکلش تجویز می کند. فروشنده حرفه ای نیز ابتدا نیاز مشتری را تشخیص می دهد سپس متناسب با نیاز و شرایط او محصول یا خدماتش را برای او عرضه می نماید. علاوه بر نیاز مشتری باید موارد دیگری از قبیل قدرت اقتصادی و حتی در مواردی شرایط فرهنگی و اجتماعی را نیز مد نظر قرار دهید و با یک آنالیز دقیق محصولی مناسب برای او معرفی می کند.

دیگر ویدیو و موزیک های : آسایش تیم