کیوکوشین وان کاراته تمشیواری باور کنید کاراته یک زمانی این‌شکلی بود

تعداد بازدید
00
سه شنبه 28 شهریور 1402
تئاتر رویاها

تئاتر رویاها

129 کاربر

کیوکوشین وان کاراته تمشیواری باور کنید کاراته یک زمانی این‌شکلی بود فقط خلاصه نمیشد به چندتا تکنیک فقط به کاتا یا کومیته خلاصه نمیشد خیلی گسترده بود ‌ ♡ ㅤ ❍ㅤ ⭕️همراه ما باشید گوشه ای از تمشیواری در کاراته Kyokushin One Karate Tameshwari Believe me karate was once like this It could not be reduced to a few techniques It was not limited to kata or committee It was very wide ♡ ᅠ ❍ᅠ Be with us A corner of Temshivari in karate

karateKyokushin_OneTameshwariتمشیواریکاراتهکیوکوشین_وانکیوکوشین_وان

دیگر ویدیو و موزیک های : تئاتر رویاها