کیوکوشین وان کاراته ❇️سوتو اوکه؛ دفاع در مقابل ضربه سوکی بهترین حمله،دفاع

تعداد بازدید
00
سه شنبه 28 شهریور 1402
تئاتر رویاها

تئاتر رویاها

129 کاربر

کیوکوشین وان کاراته ❇️سوتو اوکه؛ دفاع در مقابل ضربه سوکی بهترین حمله،دفاع است Kyokushin One Karate Soto Oke Defense against Suki s kick The best offense is defense

karateKyokushin_Oneکاراتهکیوکوشین_وانکیوکوشین_وان

دیگر ویدیو و موزیک های : تئاتر رویاها