انگیزشی مبارزه کردن به قد و وزن و درجه کمربند نیست فقط و فقط به داشتن شجاعت

تعداد بازدید
00
سه شنبه 28 شهریور 1402
تئاتر رویاها

تئاتر رویاها

129 کاربر

انگیزشی مبارزه کردن به قد و وزن و درجه کمربند نیست فقط و فقط به داشتن شجاعت و جسارت است اوس Motivation Fighting is not about height weight and belt rank it is only about having courage and boldness Os

motivationانگیزشیانگیزشی✨انگیزشیانگیزشی

دیگر ویدیو و موزیک های : تئاتر رویاها