✅ چند حقیقت از تیم هایی که ، منتخب به مسابقات پا میگذارند کاربردی تیم

تعداد بازدید
00
سه شنبه 28 شهریور 1402
تئاتر رویاها

تئاتر رویاها

129 کاربر

✅ چند حقیقت از تیم هایی که ، منتخب به مسابقات پا میگذارند کاربردی تیم‌های منتخب چگونه دروازبان انتخاب میکنند؟ تیم های منتخب چگونه تاکتیکی دارند ؟ و آموزش فوتسال✅ Some facts about the teams that are selected to enter the competition practical How do selected teams choose goalkeepers? How do the selected teams have tactics? And futsal education

futsal_educationآموزش_فوتسال

دیگر ویدیو و موزیک های : تئاتر رویاها