✅ انتقال به حمله تمرین بی هوازی سرعت ✍ در این تمرین که بین 10 الی 40 ثانیه

تعداد بازدید
00
سه شنبه 28 شهریور 1402
تئاتر رویاها

تئاتر رویاها

119 کاربر

✅ انتقال به حمله تمرین بی هوازی سرعت ✍ در این تمرین که بین 10 الی 40 ثانیه طول می‌کشد بازیکنان باید طبق مراحل در تصویر تمرین را با حداکثر سرعت انجام دهند و به همان اندازه استراحت داشته باشند 5 الی 8 ست می‌توانید تکرار کنید مناسب بازیکنان بالای 16 سال هر بار جای بازیکنان عوض شود آموزش فوتسالTransfer to attack Anaerobic speed training ✍ In this exercise which lasts between 10 and 40 seconds the players must perform the exercise at maximum speed according to the steps in the picture and have the same amount of rest You can repeat 5 to 8 sets Suitable for players over 16 years old Change the players place every time futsal education

futsal_educationآموزش_فوتسالTransfer

دیگر ویدیو و موزیک های : تئاتر رویاها

ویدیوبلاگ اسپاتی فا