✅بدنسازی سرعتی بی هوازی ✍️ در این تمرین که با تمرکز به شرایط بازی در دفاع من تو

تعداد بازدید
00
سه شنبه 28 شهریور 1402
تئاتر رویاها

تئاتر رویاها

119 کاربر

✅بدنسازی سرعتی بی هوازی ✍️ در این تمرین که با تمرکز به شرایط بازی در دفاع من تو من و رهایی از دفاع من تو من چیده شده است هدف بی هوازی استقامتی مد نظر قرار داده شده است در چند بخش میتوانید اینتروال انجام دهید بدنسازی بدنسازی درست بی هوازی✅ Anaerobic speed bodybuilding ✍️ In this exercise which is arranged by focusing on the game conditions in my defense and getting rid of my defense the goal of anaerobic endurance is considered You can do intervals in several sections Bodybuilding correct bodybuilding anaerobic

anaerobicBodybuildingcorrect_bodybuildingبدنسازیبدنسازیبدنسازیبدنسازیبدنسازی_درستبی_هوازی

دیگر ویدیو و موزیک های : تئاتر رویاها

ویدیوبلاگ اسپاتی فا