✅بدنسازی بی‌هوازی ✍️ تمرین بی هوازی سرعتی اینتروال شرایط کامل نزدیک به به بازی

تعداد بازدید
00
سه شنبه 28 شهریور 1402
تئاتر رویاها

تئاتر رویاها

129 کاربر

✅بدنسازی بی‌هوازی ✍️ تمرین بی هوازی سرعتی اینتروال شرایط کامل نزدیک به به بازی در حیطه 2درمقابل متوالی تا 8 دور میتوانید نسبت به شرایط انجام دهید ، نسبت به تعداد بازیکنان باید مقدار استراحت را کنترل کنید که به مقدار تمرین باشد بدنسازی اینتروال بی هوازی استقامتی بی هوازی فوتبال بی هوازی فوتسال✅ Anaerobic bodybuilding ✍️ Anaerobic speed training interval perfect conditions close to the game In the field 2 vs consecutive You can do up to 8 rounds according to the conditions according to the number of players you must control the amount of rest that is equal to the amount of training interval bodybuilding Standing anaerobic Anaerobic Football futsal anaerobic

Anaerobic_Footballfutsal_anaerobicintervalStanding_anaerobicبدنسازی_اینتروالبی_هوازی_استقامتیبی_هوازی_فوتبالبی_هوازی_فوتسال

دیگر ویدیو و موزیک های : تئاتر رویاها