فیلم سینمایی در برابر یخ 2022 Against the Ice

تعداد بازدید
01
یک شنبه 26 شهریور 1402
دنیای فیلم سینمایی

دنیای فیلم سینمایی

430 کاربر

خلاصه این فیلم داستان پژوهشگری معروف است که قبلا به دلیل همین کله شقی ها و کاوش هایش شهرت داشته، او نتوانست با همراهی همه ی تیم به این عملیات برود و فقط یک نفر از قضا فرد با تجربه ای هم نبود او را در این راه همراهی کرد آنها در طول این مسیر با چشم خویش مردن و کشتن برای زنده ماندن را تجربه کردند، سفری که به 3 سال در برف و یخبندان به طول انجامید حتی زمانی بود که آنها فکر نمی کردند زنده بمانند اما تقدیر چیزی غیر قابل تغییر است و باید دید سفر این دو کاوشگر از کجا به کجا کشیده می شود و در نهایت برای رسیدن به هدفشان به سرانجام می رسند یا نه سایت سریال کده s enama ir C185203207092558 سایت سرزمین فیلم s enama ir C119791706053300 فیلم سینمایی s enama ir C119791706114750 تهیه کننده یاشار فرهادی

در_مقابل_یخدوبله_فارسیدوبله_فارسیدوبله_فارسیدوبله_فارسیدوبله_فارسیدوبله_فارسیدوبله_فارسیفیلم_سینماییفیلم_سینماییفیلم_سینماییفیلم_سینماییفیلم_سینماییفیلم_سینماییماجراجوییماجراجوییماجراجویی_تاریخی

دیگر ویدیو و موزیک های : دنیای فیلم سینمایی

ویدیوبلاگ اسپاتی فا