آموزش جملات روزمره بسیار کاربردی انگلیسی 2/ با انیمیشن

تعداد بازدید
04
یک شنبه 28 دی 1399
Fingilish

Fingilish

10 کاربر

در ای ویدئو جملاتی مانند دستانت را بشوی، آفرین!چه میخواهی بنوشی؟،آیا آب میخواهی؟ شیر می خواهی؟ نه،متشکرم ! من آب میخواهم.آب پرتقال میخواهی؟ بله ،لطفا. آیا باز هم آب /شیر/آب پرتقال می خواهی؟ تمام شد یا چیزی از آن نماند را به انگلیسی خواهید آموخت . توجه به دهان گوینده در یادگیری نحوه صحیح تلفظ بسیار ضروری است. .Wash your hands .Goog job ?What do you want to drink ?Do you want water ?Do you want more water/milk/orange juice .All gone #آموزش_انگلیسی # زبان_انگلیسی#جملات_روزانه _انگلیسی # فرم_دهان_در_صحبت کردن #محل_قرار _گرفتن_زبان _هنگام_ ادای _صداهای_ انگلیسی #تلفظ _صحیح

آموزش_ تلفظ جملات جملات محل_ آموزش_انگلیسی آموزش_انگلیسی آموزش_انگلیسی جملات_روزانه محل_قرار

دیگر ویدیو و موزیک های : Fingilish