انگیزشی

تعداد بازدید
04
جمعه 26 دی 1399
جادوی باور

جادوی باور

16 کاربر

تفاوت در افکار است نه در فیزیک بدنی برای رسیدن فقط ذهن دخیله

دیگر ویدیو و موزیک های : جادوی باور

پولسازی
00:01:00

پولسازی

یک شنبه 25 آبان 1399

پولسازی
00:02:19

پولسازی

چهارشنبه 24 دی 1399

انگیزشی
00:02:59

انگیزشی

چهارشنبه 24 دی 1399

پولسازی
00:01:00

پولسازی

یک شنبه 25 آبان 1399

قانون سوم نیوتن
00:00:58

قانون سوم نیوتن

سه شنبه 04 آذر 1399