موزش اصول اولیه طنز نویسی در متن ،شعر و داستان توسط ناصر فیض جلسه 4

تعداد بازدید
02
پنج شنبه 25 دی 1399
کاربر_ 6252

کاربر_ 6252

08 کاربر

این کارگاه در تابستان 99 توسط شهرداری تهران به شکل آفلاین برگزار گردید

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر_ 6252