موفقیت حاصل سرعت بالا در برخواستن پس از شکست 09125281952

تعداد بازدید
01
پنج شنبه 25 دی 1399
آسایش تیم

آسایش تیم

17 کاربر

موفقیت شما در کسب و کار و حتی بالاتر در تمام زندگی بسته به سرعت شما در برخواستن پس از شکست هاست. در اینکه هر شخصی شکست های زیادی را در طول زندگی تجربه می کند شکی وجود ندارد حتی با سیر در زندگینامه افراد موفق به این نتیجه می رسیم که آنها شکست های بسیار زیادی را نسبت به افراد عادی تجربه کرده اند. عنصری که در این بین تفاوت بین افراد موفق و بازنده ها را تعین می کند سرعت برخواستن پس از این شکست هاست.افراد موفق پس از شکست به سرعت از زمین برخواسته و فعالیت جدیدشان را آغاز می کنند.

دیگر ویدیو و موزیک های : آسایش تیم