افراد موفق بیش از نیازشان تلاش می کنند 09125281952

تعداد بازدید
04
پنج شنبه 25 دی 1399
آسایش تیم

آسایش تیم

19 کاربر

موفقیت ماحصل تلاش برای رسیدن به نیازهایمان است. میزان نیازهای ماست که موفقیت یا عدم موفیت مارا ضمانت می کند. نباید با رسیدن به پله ی اول نیازهامان دست از تلاش برداشته و دیگر حرکتی انجام ندهیم. یکی از گام های مهم برای رسیدن به موفقیت پله کانی کردن میزان نیازهایمان است. مثلا درپله اول نیاز های ما محدود به نیازهای اولیه ماست مثل خوراک و پوشاک. این پله برای عده ای سقف نیازها و برای افراد موفق کف نیازهاست.

دیگر ویدیو و موزیک های : آسایش تیم