نارضایتی از وضعیت موجود مهمترین عامل موفقیت 09125281952

تعداد بازدید
01
پنج شنبه 25 دی 1399
آسایش تیم

آسایش تیم

17 کاربر

موفقیت حاصل طی شدن یک فرآیند است و یکی از مهمترین گامها در این فرایند نارضایتی از شرایط موجودتان است. به محض اینکه شما از وضعیت موجود راضی شوید دست از حرکت برداشته و دیگر تمایلی به پیشرفت و حرکت رو به جلو ندارید و در نتیجه درجا می زنید و رو به جلو حرکت نمی کنید. شما باید تمرین کنید هیچگاه به شرایط موجود اکتفا نکنید تا بتوانید به پیروزی و موفقیت دست پیدا کنید. موفقیت حاصل تمایل شما به پیشرفت و پیروزیست.

دیگر ویدیو و موزیک های : آسایش تیم