جول اوستین

تعداد بازدید
01
چهارشنبه 24 دی 1399
موفقیت،جذاب،طنز ،موسیقی وحال خوب

موفقیت،جذاب،طنز ،موسیقی وحال خوب

02 کاربر

باورهای منفی را پیدا کنید و باور های صحیح را جایگزین کنید شما اشرف مخلوقات هستید به خودتان احترام بگذارید بهترین لباسها را بپوشید و... انگیزشی مثبت_اندیشی جول_اوستین خودشناسی خداشناسی

دیگر ویدیو و موزیک های : موفقیت،جذاب،طنز ،موسیقی وحال خوب