قلب مصنوعی

تعداد بازدید
02
چهارشنبه 24 دی 1399
کاربر_ 1154

کاربر_ 1154

11 کاربر

که قیمتش 180000دلار یعنی برابر چند دیه انسان

_تکنولوژی _دانش _علم _عمر

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر_ 1154

حال خوب😉🙂
00:02:52

حال خوب😉🙂

شنبه 15 آذر 1399

آدما آی آدما
00:01:00

آدما آی آدما

پنج شنبه 11 دی 1399

اجابت دعا
00:00:30

اجابت دعا

چهارشنبه 19 آذر 1399

انسانیت
00:01:00

انسانیت

یک شنبه 23 آذر 1399