ریاضی ششم فصل پنجم فعالیت ص88-کاردر کلاس،و فعالیت ص89

تعداد بازدید
04
چهارشنبه 24 دی 1399
خانم خسروی

خانم خسروی

68 کاربر

تدریس فصل پنجم ریاضی ششم #فعالیت ص88-کاردر کلاس،و فعالیت ص89 #مدرس-ناجی

فعالیت فعالیت مدرس

دیگر ویدیو و موزیک های : خانم خسروی