موقعیت قرار گیری دهش ورودی تصفیه در استخرهای با طول زیاد و با شکل نامنظم چگونه

تعداد بازدید
00
شنبه 06 خرداد 1402
مهندسی عمران

مهندسی عمران

71 کاربر

موقعیت قرار گیری دهش ورودی تصفیه در استخرهای با طول زیاد و با شکل نامنظم چگونه است

استخرهایاستخرهای

دیگر ویدیو و موزیک های : مهندسی عمران