اصول فراوانی - قسمت اول

تعداد بازدید
01
جمعه 05 خرداد 1402
گروه نخبگان موفقیت

گروه نخبگان موفقیت

17 کاربر

13 اصل قانون جذب برای موفقیت و ثروت میراث باب پراکتور دوبله فارسی ‌ بـاب پـراکتـور ‍ Bob Proctor دربــــاره‌ی دوره اصـول فـراوانـی یا اصول کامیابی نام آخرین مجموعه ارزشمند ارائه شده توسط بـاب پـراکتـور می‌باشد ‌↫ این مجموعه ویدیویی مخصوص افرادی طراحی شده که کتـاب ناپلئـون هیـل به نام بینـدیشیـد و ثـروتمنـد شویـد را مطالعه کردند اما هنوز نتوانستند برخی از اصول ذکر شده در این کتـاب برای موفقیت و کسب ثروت را درک کنند ☑️ باب پراکتور پس از چندین سال مطالعه این کتـاب، برگزاری سمینارهای متعدد و شناخته شده حالا در سن 85 سالگی تمام تجربیات خود را در این مجموعه ویدیویی برای شما بازگو می‌کند و در نهایت تمام اسرار و رازهای بیندیشیـد و ثروتمنـد شویـد را برای شما فاش می‌کند ‌↫ این مجموعه به شما کاملا آموزش می‌دهد که چطور از این اصول بی‌نظیر در هر جنبه‌ای از زندگی خود استفاده کنید ‌❑ این مجموعه بی‌نظیرترین بررسی انجام شده با تحقیقات چند ساله بر روی محتوای ارزشمند کتـاب بینـدیشیـد و ثـروتمنـد شویـد است که توسط بـاب پـراکتـور که مطرح شده‌ترین فرد در این زمینه است برگزار شده است ‌↫ در ابتدا این دوره با نام میراث خود را زندگی کنید‌‌ Living the Legacy‌ معرفی شد و ویدیوها نیز هنوز با این عنوان و لوگو است که در ادامه فیلم بیندیشید و ثروتمند شوید میراث ساخته شده ☑️ اما پس از مدتی اسم دوره در سایت باب پراکتور تغییر به اصول فراوانی‌‌ Principles of Prosperity ‌کرده است

bob_proctorاصول_جذباصول_فراوانیاصول_موفقیتباب_پراکتورباب_پراکتورجدب_ثروت_موفقیتدربارهمیراث_باب_پراکتور

دیگر ویدیو و موزیک های : گروه نخبگان موفقیت