کلیپ انگیزشی

تعداد بازدید
00
چهارشنبه 09 فروردین 1402
کلیپهای انگیزشی ایوب جمشیدپور

کلیپهای انگیزشی ایوب جمشیدپور

64 کاربر

کلیپ انگیزشی کلیپهای انگیزشی قانون جذب Repost binahayat sho —— binahayat sho binahayat sho ‎قانون جذب چیست؟ قانون جذب می گوید؛ چیزهای شبیه به هم، همدیگر راجذب می کنند یعنی زمانی که فکری در سر داریم یا وقتی کلامی می‌گوییم و به آنها احساس خوب یا بد می دهیم همان را در زندگی دریافت میکنیم افکار با احساسِ خوب همان چیزهایی که می خواهیم میشوند و افکار با احساس بد میشوند همان چیزهایی که نمی خواهیم و این قانون شگفت‌انگیز در هر لحظه از زندگیمان در حال اجراست چه بخواهیم وچه نخواهیم وچه بدانیم وچه ندانیم binahayat sho binahayat sho عباسمنش عباسمنش رایگان دوره آموزشی رایگان مثبت اندیشی باور مثبت ثروتمندان ثروتمند ثروت مییلیادری پول ماشین موفقیت مالی راز ثروت خدایا شکرت سپاسگزاری انرژی های مثبت استرهیکس binahayat sho binahayat sho

Repostاحساساحساسباور_مثبتباور_مثبتثروتثروتثروتثروتثروتمندان_ثروتمنددوره_آموزشی_رایگانعباسمنشعباسمنشعباسمنش_رایگانقانون_جذبقانون_جذبقانون_جذبقانون_جذبقانون_جذبمثبت_اندیشیمثبت_اندیشیمثبت_اندیشیمثبت_اندیشیمثبت_اندیشی

دیگر ویدیو و موزیک های : کلیپهای انگیزشی ایوب جمشیدپور

کلیپ انگیزشی
00:01:15

کلیپ انگیزشی

سه شنبه 08 فروردین 1402

کلیپ انگیزشی
00:01:35

کلیپ انگیزشی

سه شنبه 08 فروردین 1402

کلیپ انگیزشی
00:01:57

کلیپ انگیزشی

سه شنبه 08 فروردین 1402

کلیپ انگیزشی
00:01:55

کلیپ انگیزشی

سه شنبه 08 فروردین 1402

کلیپ انگیزشی
00:02:00

کلیپ انگیزشی

سه شنبه 08 فروردین 1402

ویدیوبلاگ اسپاتی فا