مستند داستان‌های فوتبال - انگلیس

تعداد بازدید
00
دوشنبه 29 اسفند 1401
ورزشی ها

ورزشی ها

533 کاربر

داستان‌‌های فوتبال در هر قسمت به یک یا چند کشور حوزه یورو می‌پردازد و با دستاویز قراردادن یک قصه و روایت فوتبالی، مخاطب را با آن کشور آشنا می‌کند

تیم_ملی_انگلیس مستند_داستان_فوتبال مستند_فوتبالی مستند_ورزشی

دیگر ویدیو و موزیک های : ورزشی ها