آموزش مکعب روبیک تکمیل گوشه های سطح آخر

تعداد بازدید
03
سه شنبه 16 دی 1399
ورزش حرفه ای

ورزش حرفه ای

12 کاربر

آموزش مکعب روبیک تکمیل گوشه های سطح آخر حرکات مکعب یک روبیک 3*3*3دارای 6وجه که هر کدام دارای 9 مربع که وجه کوچک نامیده می شوند است.در مجموع دارای 54وجه کوچک است.در یک مکعب حل شده هر کدام از سطوح کوچک در وجهی که با ان به تمامی همرنگ است قرار گرفته است.یک حرکت چرخش روبیک در یکی از وجه ها یا 90درجه یا180درجه یا-90درجه است.سطح کوچک مرکزی(مرکز وجه) یا ثابت می ماند یا حول محور خودش می چرخد.حرکات مکعب روبیک معمولا با نوشتار Singmaster مشخص می شود.

دیگر ویدیو و موزیک های : ورزش حرفه ای

سرود چرتکه
00:02:37

سرود چرتکه

چهارشنبه 22 بهمن 1399

سرود دسته جمعی چرتکه
00:03:00

سرود دسته جمعی چرتکه

چهارشنبه 22 بهمن 1399

سرود ملی چرتکه
00:02:43

سرود ملی چرتکه

چهارشنبه 22 بهمن 1399

آموزش چرتکه ذهنی
00:00:59

آموزش چرتکه ذهنی

چهارشنبه 22 بهمن 1399