وبینار واقعیت

تعداد بازدید
00
چهارشنبه 26 بهمن 1401
کاربر 9474

کاربر 9474

09 کاربر

با مهارت های روبرو شدن با واقعیت ها آشنا شوید

تفکر_نقادتوسعه_فردیمجتبی_پورعابدمهارت_فردیواقعیت

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر 9474

رشد پلکانی
01:25:52

رشد پلکانی

چهارشنبه 29 آذر 1402

بدیهیات شریک و شراکت
01:18:55

بدیهیات شریک و شراکت

پنج شنبه 30 شهریور 1402