بخش کوتاهی از مصاحبه مسعود بهنود با ابراهیم گلستان  و نظر او درباره نیما یوشی

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 06 بهمن 1401
شعر و ادبیات ایران و جهان

شعر و ادبیات ایران و جهان

23 کاربر

بخش کوتاهی از مصاحبه مسعود بهنود با ابراهیم گلستان  و نظر او درباره نیما یوشیج و شعر نو

ابراهیم_گلستان مسعود_بهنود مسعود_بهنود نیما_یوشی نیما_یوشیج

دیگر ویدیو و موزیک های : شعر و ادبیات ایران و جهان