بخش کوتاهی از مصاحبه مسعود بهنود با ابراهیم گلستان و نظر او درباره نیما یوشی

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 06 بهمن 1401
شعر و ادبیات ایران و جهان

شعر و ادبیات ایران و جهان

78 کاربر

بخش کوتاهی از مصاحبه مسعود بهنود با ابراهیم گلستان و نظر او درباره نیما یوشیج و شعر نو

ابراهیم_گلستانمسعود_بهنودمسعود_بهنودنیما_یوشینیما_یوشیج

دیگر ویدیو و موزیک های : شعر و ادبیات ایران و جهان