اگر فقیه نصیحت کند که می نخورید پیاله‌ای بدهش گو دماغ را تر کن آواز تاج نی

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 06 بهمن 1401
شعر و ادبیات ایران و جهان

شعر و ادبیات ایران و جهان

23 کاربر

اگر فقیه نصیحت کند که می نخورید پیاله‌ای بدهش گو دماغ را تر کن آواز تاج نی کسایی تار شهناز جشن هنر شیراز 1354

تاج شهناز شهناز شهناز کسایی

دیگر ویدیو و موزیک های : شعر و ادبیات ایران و جهان