با یک چراغ زنبوری خوشبخت بودیم و خیابانِ علی‌اُفِ نیشابور مثل پاروی چوبی در برف

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 06 بهمن 1401
شعر و ادبیات ایران و جهان

شعر و ادبیات ایران و جهان

23 کاربر

با یک چراغ زنبوری خوشبخت بودیم و خیابانِ علی‌اُفِ نیشابور مثل پاروی چوبی در برف گیر کرده بود بیخ گلویم و صدای دورگهء ایرِن که خشم قزاق‌ها بود و جیرجیرِ اُرُسی‌های تبریز و طوری تصنیف می‌خواند که انگار هفتادبار عاشق شده ما با چراغ‌های زنبوری خوشبخت بودیم و گمان می‌کردیم در آن دایرهء روشن باید تا صبح از شادی بمیریم جواد گنجعلی شعروموسیقی شعروویدئو

جواد_گنجعلی شعروموسیقی شعروویدئو

دیگر ویدیو و موزیک های : شعر و ادبیات ایران و جهان