صحبتهای جنجالی دکتر افشار در مورد فرگشت و داستانهای آدم و حوا وچیزهایی که تا حال

تعداد بازدید
09
پنج شنبه 06 بهمن 1401
دکتر افشار

دکتر افشار

01 کاربر

صحبتهای جنجالی دکتر افشار در مورد فرگشت و داستانهای آدم و حوا وچیزهایی که تا حالا نشنیده اید ادم حوا فرگشت کرمان بافت دکترنادر افشار نادرشاه افشار تحریف تاریخ تاریخ انسان اولیه لیلیث

ادم انسان انسان بافت تاریخ تحریف حوا دکترنادر فرگشت نادرشاه کرمان

دیگر ویدیو و موزیک های : دکتر افشار