سبحان الله این دو فرشته هر ثانیه همراه ما هستند کرام الکاتبین ISA TV

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 06 بهمن 1401
ISA TV

ISA TV

15 کاربر

آنها فرشته های حساب هستند هر ثانیه آنها ما را دنبال می کنند و از تمام قدم های که ما برمی داریم یادداشت می کنند آیا حاضرید این دو فرشته، کرام الکاتبین، را بهتر بشناسید؟

دیگر ویدیو و موزیک های : ISA TV